vianoce-su-rozpravkou-o-historii
Marian Vojtko

Vianoce sú rozprávkou o histórii

K takémuto nadpisu ma inšpiroval nadpis článku o smrti nášho úžasného popularizátora histórie Dr. Pavla Dvořáka, ktorý znel "Dejiny sú rozprávky o skutočných ľuďoch".

3.1.2019 o 17:38 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  205x | Diskusia: 1 príspevok
Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o nanebovstúpení

Evanjelista Lukáš v Skutkoch apoštolov (1,3) uvádza, že Ježiš vystúpil do neba 40 dní po zmŕtvychvstaní.Kým Skutky apoštolov túto udalosť opisujú podrobne, evanjeliá sa jej venujú menej. Matúšovo a Jánovo evanjelium…

2.6.2011 o 9:15 | Karma článku: 3,61 | Prečítané:  1082x | Diskusia: 0 príspevkov
Marian Vojtko

Svedectvo apoštola Pavla o zmŕtvychvstaní

Evanjelista Lukáš v úvode Skutkov apoštolov píše:Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. (Sk 1,3)Okrem štyroch evanjelií a Skutkov…

1.6.2011 o 16:10 | Karma článku: 3,10 | Prečítané:  689x | Diskusia: 4 príspevky
Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Záver Matúšovho evanjelia

- Zjavenie na vrchu v GalileiMatúšovo evanjelium sa od ostatných troch odlišuje tým, že vôbec nespomína zjavenie vzkrieseného Ježiša apoštolom v Jeruzaleme.Namiesto toho sa sústredí na Ježišovo zjavenie sa učeníkom…

1.6.2011 o 7:01 | Karma článku: 2,65 | Prečítané:  929x | Diskusia: 3 príspevky
Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Záver Jánovho evanjelia

- Zjavenie v Galiley, zázračný rybolovJán vo svojom evanjeliu opísal dve stretnutia apoštolov so vzkrieseným Ježišom v Jeruzaleme, prvé bez Tomáša, a o osem dní druhé, pri ktorom bol aj Tomáš.Týmto svedectvom o…

31.5.2011 o 21:25 | Karma článku: 4,32 | Prečítané:  2132x | Diskusia: 0 príspevkov
Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Apoštoli

Evanjelista Lukáš píše:Emauzskí učeníci našli v Jeruzaleme zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a…

29.5.2011 o 22:06 | Karma článku: 4,96 | Prečítané:  2105x | Diskusia: 2 príspevky
Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Emauzy, Peter

Vo veľkonočné ráno bola Mária Magdaléna jedinou svedkyňou, ktorá videla vzkrieseného Ježiša, ale učeníci jej neverili.Nezostala však jedinou svedkyňou. V ten istý sa Ježiš ukázal aj ďalším.

29.5.2011 o 15:40 | Karma článku: 2,69 | Prečítané:  1576x | Diskusia: 0 príspevkov
Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Ráno

Udalosti toho rána po sobote, keď ženy našli prázdny hrob, opisuje každé evanjelium inak.To však neznamená, že by si odporovali. Práve naopak, dopĺňajú sa.

13.5.2011 o 7:00 | Karma článku: 3,48 | Prečítané:  3565x | Diskusia: 2 príspevky
Marian Vojtko

Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní

I keď pre našich ateistických spoluobčanov Veľká noc (oblievačka, šibačka, šlahačka...) ako sviatok jari s pretrvávajúcimi vraj pohanskými zvykmi už dávno skončila (a na pitie si musia nájsť iný dôvod), pre…

12.5.2011 o 16:00 | Karma článku: 4,64 | Prečítané:  2163x | Diskusia: 26 príspevkov
Marian Vojtko

Getsemani

Po skončení Poslednej večere: Ježišova agónia v Getsemanskej záhrade, Judášova zrada, Ježišovo zajatie a reakcie jeho učeníkov.

21.4.2011 o 23:15 | Karma článku: 4,01 | Prečítané:  2333x | Diskusia: 4 príspevky
Marian Vojtko

Posledná večera

Správu o Poslednej večeri Ježiša s apoštolmi nájdeme vo všetkých štyroch evanjeliách.Podanie v Matúšovom a Markovom evanjeliu je takmer identické. Lukáš uvádza o niečo viac tém pri Ježišových slovách a má trochu inú…

21.4.2011 o 18:00 | Karma článku: 4,62 | Prečítané:  3185x | Diskusia: 7 príspevkov
Marian Vojtko

Príprava na večeru

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka, prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“14. nisan bol deň, kedy sa Židia pripravovali…

21.4.2011 o 8:00 | Karma článku: 3,60 | Prečítané:  889x | Diskusia: 0 príspevkov
Marian Vojtko

Nezostane kameň na kameni

Streda bol posledný deň, keď Ježiš vyučoval v chráme.Keď odchádzal, očami sa lúčil s týmito miestami, ktoré boli pre neho také drahé. (Lk 2,46.49; Jn 2,16-17)Učeníci si tento jeho nostalgický pohľad na chrám…

20.4.2011 o 13:30 | Karma článku: 4,16 | Prečítané:  1781x | Diskusia: 7 príspevkov
Marian Vojtko

30 strieborných pre Judáša

Evanjelista Lukáš píše: Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako Ježiša zabiť; báli sa však ľudu.Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich; i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a…

19.4.2011 o 14:30 | Karma článku: 4,31 | Prečítané:  2050x | Diskusia: 21 príspevkov
Marian Vojtko

Viera vrchy prenáša

Druhý deň po slávnostnom vstupe do Jeruzalema, Ježiš preklial figovník, na ktorom nenašiel ovocie.Keď ďalší deň (utorok) ráno šiel znovu do Jeruzalema (nocoval totiž mimo mesta), učeníci si všimli, že figovník…

19.4.2011 o 7:26 | Karma článku: 3,61 | Prečítané:  1242x | Diskusia: 37 príspevkov
Marian Vojtko

Prekliatie figovníka

V deň, ktorý nazývame Kvetná nedeľa, prišiel Ježiš do Jeruzalema, vítaný zástupmi ako Mesiáš.Večer znova odišiel do Betánie, ale na druhý deň (pondelok) hneď ráno išiel naspäť do chrámu.

18.4.2011 o 7:03 | Karma článku: 3,89 | Prečítané:  1677x | Diskusia: 26 príspevkov
Marian Vojtko

Mesiášsky vstup do Jeruzalema

Synoptickí evanjelisti (Matúš, Marek a Lukáš) zaradili udalosť Ježišovho pomazania v Betánii bezprostredne pred udalosti umučenia. Toto zaradenie však nie je chronologické, ale tématické - pre zmienku o Ježišovom…

17.4.2011 o 9:00 | Karma článku: 3,64 | Prečítané:  1806x | Diskusia: 0 príspevkov
Marian Vojtko

Pomazanie v Betánii

Po vzkriesení Lazára, odišiel Ježiš na niekoľko dní do Efraimského pohoria. Medzi ľuďmi, ktorí prichádzali na Veľkonočné sviatky do Jeruzalema sa rozprávalo o zázraku, a diskutovali medzi sebou, či Ježiš príde do…

16.4.2011 o 12:00 | Karma článku: 4,39 | Prečítané:  1978x | Diskusia: 7 príspevkov
Marian Vojtko

Tvoj brat vstane z mŕtvych

Veľkolepou predohrou veľkonočných udalostí Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania bolo vzkriesenie Lazára.Lazár so sestrami Martou a Máriou bývali v Betánii, dedine niekoľko kilometrov východne od Jeruzalema,…

8.4.2011 o 9:30 | Karma článku: 4,90 | Prečítané:  1686x | Diskusia: 3 príspevky
Marian Vojtko

Predpovede Ježišovho utrpenia

V západnej vetve kresťanstva sa prežívanie pôstneho obdobia spája s rozjímaním o Kristovom utrpení.V mnohých obciach vznikli kalvárie so zastaveniami krížovej cesty, postupne sa 14 obrazov krížovej cesty stalo aj…

4.4.2011 o 7:00 | Karma článku: 5,23 | Prečítané:  1773x | Diskusia: 17 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?