Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Na poplatku za cirkevný sobáš sa SME jasne vyfarbilo (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

Ten poplatok sa dá obísť.
Napríklad dať si formálne sobáš na úrade nejaký termín, tam prídu len so svedkami a potom napríklad o týždeň mať oficiálny sobáš v kostole. Nejde o 10 €, ale tých nenažrancov netreba podporovať.
Israel
<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

 

A ako ďaleko je od takejto myšlienky k tomu, čo vymysleli pred 60 rokmi komunisti?
Vtedy ak kňaz zosobášil v kostole snúbencov bez toho, aby mali predtým sobáš na MNV, mohol byť odsúdený na dva roky väzenia nepodmienečne.

Preto správnou cestou je ozvať sa, keď sa deje neprávosť. A nie ustupovať a skrývať sa.
 

 

Terza , ktorú myšlienku myslíte? Ten zákon o poplatkoch, alebo tú moju?

Súhlasím s vami, že ozvať sa je správne, ale snúbenci budú musieť zaplatiť aj tak či sa ozvú, alebo nie. Lebo nebudú môcť mať sobáš. Preto ako forma protestu ej účinnejšie ak tie poplatky nezaplatia a zahrnú MNV žiadosťami o sobáše a radšej tých 10 € obetujú za taxík pre svedkov, aby prišli o týždeň skôr na formálny sobáš.
 

 

Myslel som to, že ak by veriaci snúbenci tento problém riešili občianskymi sobášmi, veľmi rýchlo by sa našli osvietené hlavy (aké sa objavili aj v tejto diskusii), ktoré by sa to snažili zneužiť na zavedenie povinných civilných sobášov.
A od toho je už nie je veľmi ďaleko k tomu paragrafu trestného zákona, ktorý u nás platil 40 rokov a poslal viacerých kňazov do väzenia za "marenie štátneho dozoru nad cirkvami".
 

 

Súhlasím, ale to bude hroziť, aj keď budú len formálne protestovať ako si sám napísal, že už sa to vyskytlo tu v diskusii a bezohľadu na môj návrh.
Naopak akonáhle to ľudia odmietnu platiť, je šanca, že ten poplatok zrušia.

Nemyslím, žeby to došlo až tak ďaleko, ale pokuty by si radi súdruhovia vybrali a to nemuseli by pýtať ani od farára, ale od snúbencov, ktorí si povedia, mi nepotrebujeme papier od štátu, nám stačí sviatosť manželská.
 

keď nezaplatíš

nevydajú ti sobášny list ....
 

To mi je jasné,

ja ho nepotrebujem, to len byrokrati a bolševíci potrebujú lajster. Bežným manželom ním spôsobujú len šikanu akonáhle ho vlastnia. Ak sú dvaja nezosobášení tak sú zvýhodňovaní štátom pri žiadostiach o ŠFRB, hypotéku, v žiadosti obce o sociálny byt atď...

Manželia sa neberú kvôli lajstru, ak ho štát nechce dať nech si ho nechá. On by mal mať záujem na tom, aby manželov mal registrovaných na matrike, ak to chce nech manželom za to zaplatí.
 

to máš žiaľ pravdu

právne dôsledky manželstva majú viac nevýhod ako výhod ... a nemalo by to tak byť

A vieš, že ma aj napadlo, že ak by zaviedli zdvojené sobáš - teda povinnosť samostatného civilného, tak by to kľudne mohlo dopadnúť tak, že ľudia by sa brali v kostole a pred štátom by boli nezobratí. Kto je zodpovedný, toho viaže svedomie a keď už tak sľub pred Bohom.
 

 

Ad 1 - k tomu poplatku: Podľa mňa je to hlúposť, malo by sa to buď zrušiť, alebo zaviesť pre všetkých. Údajne (neviem to dohľadať, resp. nezáleží mi na tom až tak, aby som to hľadal) za tú novelu hlasovali aj niektorí "konzervatívni" poslanci SNS a OĽaNO - tak si na nich treba posvietiť, aby nabudúce nehlasovali za hlúposti.

Ad 2: Tkačenkov návrh, aby sa cirkevné sobáše prestali automaticky uznávať štátnou matrikou. Proste aby bolo treba robiť najskôr civilný sobáš a následne cirkevný. Tu demagogicky vyťahujete komunistov, aby ste diskvalifikovali názorového oponenta. Lenže to je, ako vravím, demagógia. Ako kňaz by ste totiž mali poctivo uznať, že civilný a cirkevný sobáš sú dve kvalitatívne úplne odlišné veci, pričom je len vecou historickej náhodnosti, že sú často prepojené v tom, že štát uznáva aj niektoré (presne určené) náboženské sobáše.

U vás katolíkov zakladá sobáš sviatostné manželstvo, takže "upratuje" vzťah dvoch ľudí pred Bohom. U iných cirkví je to plus-mínus podobne, len s inými teologickými interpretáciami (povedzme "nie sviatosť, ale práve to upratanie vzťahu pred Bohom a spoločenstvom veriacich").
Civilný sobáš predstavuje "upratanie" vzťahu dvoch ľudí pred štátom; vznikajú tak nejaké nové práva a povinnosti pre oboch zúčastnených.

O tom, aké kompetencie má v regulácii manželstva štát a aké cirkvi, sa (aj) na našom území vedú rôzne ťahanice minimálne od tereziánskych reforiem. Keď si vezmeme trebárs 1. ČSR aj s jej komplikovaným právnym dualizmom (rakúska časť monarchie mala úplne iný právny systém ako uhorská; z toho vyplývali aj odlišné právne systémy v častiach prvej čsl. republiky), tak kým v Česku, na Morave a v Sliezsku bolo manželstvo povinne uzatvárané cirkevnou formou, na Slovensku sa uzatváralo primárne pred štátnym matrikárom. Takže žiadni komunisti v 60-tych rokoch, ale už pokračovanie uhorského práva za 1. republiky.

Opakujem a zdôrazňujem: NIE komunisti, ale už za Uhorska od konca 19. storočia (1895), pričom naše kraje s touto formou vstupovali do 1. ČSR. Zákonná forma sobáša bol občiansky sobáš; snúbenci sa v prípade záujmu o cirkevný sobáš na fare preukazovali platným oddacím listom dokazujúcim, že civilný sobáš prebehol podľa platných náležitostí. Toto fungovalo už v Uhorsku skoro 25 rokov pred vznikom 1. ČSR.

Až novela "manželského zákona" č. 320/1919 Sb. zaviedol fakultatívny cirkevný sobáš, takže veriaci sa mohli rozhodnúť, či sa zosobášia cirkevne alebo na okresnom úrade. Mimochodom, tento zákon prezývaný "rozlukový" bol silno kritizovaný práve katolíckym klérom, lebo uľahčoval rozluku manželstva.

Na Slovensku to vyvolalo chaos - farnosti nemali vytvorené štruktúry na vedenie matrík (matričnú službu), štátni matrikári odmietali uznávať cirkevné sobáše... Chaos sa snažil vyriešiť až zákon 113/1924 Sb.
Pozor, to nemá nič spoločné s tým, že sa matriky viedli oddelene podľa konfesií!

V iných krajinách je to samozrejme rôzne. To, ako je to regulované v rôznych krajinách, totiž súvisí s tým, ako sa vyvíjajú právne systémy a do akej miery štáty nechávajú zasahovať cirkevnú politiku do tvorby civilných zákonov.

Mimochodom, v tomto niektorí kresťania tiež demagogicky argumentujú tým, že "kresťan je rovnoprávny občan, má sa tiež právo vyjadrovať k chodu štátu rovnako, ako hoci záhradkár alebo environmentalista". To samozrejme áno a o tom nie je žiaden spor.
To, čo sa často spomína ako "zasahovanie cirkvi do štátu", sú rôzne formy konkordátov medzi daným štátom a Vatikánom, ktoré sú ako medzinárodné zmluvy nadradené zákonom štátu.
 

 

Mýlite sa. Odpoviem na Váš príspevok nižšie.
 

k bodu 1

poplatok bol schválený parlamentom v rámci schvaľovania novely Zákoona o e-Governmente https://www.vicepremier.gov.sk... , kde to vôbec nepatrí.

Súčasťou tohto zákona je tzv. Sadzobník správnych poplatkov - predpokladám, že pre účely elektronických platieb a elektronickej komunikácie - a to tohto sadzobníka niekto na návrh ZMOS prepašoval bod o poplatku za prípravu podkladov za uzavretie manželstva, ktorý znie takto:

16. V Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa za položku 16 vkladá nová položka 17, ktorá znie:
„Položka 17
a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ...10 eur
b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ...........................................................................................10 eur.“.


Málokoho by napadlo, že v sadzobníku sa ocitne niečo, čo správnym poplatkom nie je - lebo to upravuje iný zákon. A už málokoho by napadlo hľadať správne poplatky v zákone o e-Governmente.
 

bolo

to tam údajne vpašované až po prebehnutom pripomienkovom konaní
 

ešte doplním

v aktuálnom znení Zákona o správnych poplatkoch je uvedené, že položka 17 (citovaná vyššie) je od 1.2.2006 zrušená.

Napriek tomu, že podľa Zákona o správnych poplatkoch teda vlastne už neplatí, bola znovu zavedená do Zákona o e-Governmete. Sadzobník Zákona o správnych poplatkoch a Sadzobník zZákona o e-Govrenmete (ktorý upravuje lelektronickú komunikáciu a nie poplatky samotné) nekorešúpondujú. V jednom zákone tá položke je, v druhom je uvedené, že je už 12 rokov zrušená.

Tak neviem kto tu robí zmätky, ale tí, čo protestujú proti diskriminačnému poplatku to nie sú.
 

a k tomu ostatnému

manželstvo je v prvom rade akási zmluva medzi dvomi ľuďmi, ktorá kvôli právnym dôsledkom vyžadujú úradne potvrdenie platnosti ... ale stále je to zmluva dvoch ľudí

Tí ľudia majú právo rozhodnúť sa, či si chcú dať aj sviatostný sľub. Nijako to nemení obsah zmluvy z hľadiska štátom stanovených práv a povinností. A štát môže delegovať pravomoc "obradníka" podľa toho, či je demokraticky prejavená vôľa k tomu, aby to tak bolo.
 

 

OK, to všetko beriem. Dnes je právomoc delegovaná na "obradníka", ktorým môže byť aj predstaviteľ štátom uznanej cirkvi, ale hovorím, že takéto riešenie nie je ani jediné možné, ani a priori správne, je len jedným z možných.

Iným možným modelom je povinný civilný sobáš (ktorý môže mať fakt povahu len úradného aktu podpísania zmluvy pred svedkami) a následný cirkevný.

A okrem toho tvrdím, že obigatórny civilný sobáš na našom území nezaviedli komunisti po 2. svetovej, ale (po búrlivých hlasovaniach) štát v Uhorsku koncom 19. stor.
 

OK

akceptujem, lebo si cením dôslednosť vo vyjadrovaní

Ja mám iné ako historické kritérium na možnosť (uznávam, že existujú rôzne modely) uzatvárania manželstva. Mne príde jednoducho praktické (šetrí to čas a zdvojovanie postupu) pre tých, čo chcú sobáš v kostole a šetrí to zdroje v štátnej správe.
 

 

S "historickým" kritériom prišiel pán Vojtko, keď sa ohradil voči modelu "povinný civilný + prípadne potom cirkevný" argumentom o komunistoch. Označil som to za demagógiu ani nie tak kvôli historickej nepresnosti, ale kvôli rétorickému použitiu: komunisti sú zlo, nemáme ich radi, takže spojiť niečo s komunistami je dôvod na odmietnutie.

Postup je "zdvojený" (dobre, nie úplne, ale čiastočne) aj tak. Nie je zdvojený v tom zmysle, že by sa jeden úkon robil dvakrát, ale aj tak sú do toho zapojené obe inštitúcie (matrika a fara), ktoré sa musia skoordinovať.

Najskôr predsa novomanželia idú na matriku a tam podajú žiadosť o sobáš, potom ju odnesú na faru (alebo to posiela matrika), následne farár posiela zápisnicu o sobáši nazad na matriku, ktorá to zaeviduje.

Ak by to malo byť povinne civilné, tak v prípade, že snúbenci chcú mať cirkevný obrad, tak by sa snáď nerobili dva obrady a dve zápisnice, ale len podpis zmluvy a jej evidencia na matrike (civilný "sobáš") a následne cirkevný obrad už bez štátom predpísanej administratívy.

OK, beriem, že slovenskí úradníci by to vedeli skomplikovať tak, že napokon by museli celú procedúru nie zduplikovať, ale strojnásobiť, ale to už nie je chyba modelu...
 

v podstate

máš pravdu, že argumentácia komunistami môže vyznieť manipulatívne

Žiaľ podobne demagogicky a manipulatívne argumentuje aj druhá strana - tá, ktorá nepokladá poplatok navyše za diskriminačný a ktorá manipulatívne argumentuje historickými počinmi cirkvi, odlukou Cirkvi alebo aktivitami okolo referenda o rodine. Od veci. Lebo to tiež nemá nič spoločné s posudzovaním diskriminačného charakteru nového poplatku. Dokonca s tým nemá nič spoločné ani to, aké modely sobášov sa majú uplatňovať.

Takže argumentácia tým, aký model sobášenia by bol lepší je tiež trochu demagógiou v tomto kontexte. Výhybkou k inému problému.
 

tu nejde o 10 eur...

ako si sám uviedol...
tu ide o jasnú diskrimináciu veriacich...!!

keď by sme to mali zobrať do detailov...
neveriaci sobášiaci sa na matrike MÚ predsa robia oveľa väčšie náklady spojené s úkonom obradu...
napr. náklady za svetlo, sieň, upratovačka, sociálne zariadenia a v neposlednom rade úkon samotných úradníkov mimo pracovnej doby...
pri cirkevných sobášoch toto všetko ušetria... :))
 

ze ten poplatok

je nezmysel suhlasim.

s tou diskriminaciou je to zaujimavejsie:
(hlavne) veriaci casto argumentuju ze nemoznost homomanzelstva nie je diskriminacia, pretoze kazdy (aj homosexual) sa moze zosobasit s osobou ineho pohlavia.
aky je rozdiel oproti argumentacii ze ani pri poplatku nejde o diskriminaciu, pretoze kazdy ma narok na sobas (bez poplatku) na urade?

a vlastne an nevidim dovod preco by mal stat (byt povinny) uznavat cirkevny sobas. neuznava sobas vykonany predsedom miestneho klubu zahradkarov, ani veducim vodackeho klubu ani riaditelom firmy, preco by mal (mat povinnost) uznavat cirkev vykonany fararom?
 

Prečo by mal

štát uznávať cirkevné sobáše?
No asi preto, že ho viažu k tomu dohody a zákony nie?
Do roku 1989 veriaci museli najprv absolvovať civilný sobáš na úrade.
Až potom mohli absolvovať cirkevný v kostole.
Vtedy štát neakceptoval len cirkevný sobáš bez civilného.
A ako už uviedol pán Vojtko, farár v prípade, že by odslúžil obrad ešte pred uzavretím úradného zväzku, bol nepodmienečne odsúdený na dva roky basy.
Po 1989 sa situácia zmenila. Žijeme v inej dobe podľa novelizovaných zákonov.

Je zarážajúce, že nespoplatnili civilne sobáše aj napriek tomu, že ako uviedlo super jablko to úrad stojí oveľa viac.
Je to na hlavu. Proste diskriminácia ako vyšitá.
 

<< < ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Najčítanejšie


 1. Rudolf Pado: O čom Sulík pod Tatrami decentne mlčí 9 209
 2. Michal Májek: Maturita po novom 2 595
 3. Iveta Kompišová: Prvá žena - nositeľka Nobelovej ceny za mier - bola rodáčka z Prahy 2 277
 4. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 2 103
 5. Janka Cigániková: Podarilo sa! Zaborská stiahla pozmeňovák, ktorý robí z kňazov zdravotníckych pracovníkov 2 005
 6. Denis Kinski: Hana Maciuchová nás navždy opustila 1 517
 7. Jozef Legény: Umierať a dať sa šklbať v Revúcej 1 347
 8. Věra Tepličková: O kráľovstve na dve polovice 1 336
 9. Maroš Chmúrny: Vydierač a nové sako pre Pellegriniho 1 151
 10. Sebastián Lukáš Šedo: Kotlebova strana sa rozpadá. Máme mať ale dôvod na radosť? 839

Rebríčky článkov


 1. Marcel Karvay: 24601
 2. Július Kovács: Róbert Kaliňák šéf Slovenskej mafie
 3. Lubomir Zahora: Umenie švov
 4. Patrik Lenčéš: Kostoly na Slovensku: Zatvorené pre ľudí, otvorené pre nebo.
 5. Miriam Studeničová: Sila celku zvíťazí!
 6. Boris Mlsna: Vakcíny verzus testy? Testy športovcom pomáhajú, no riešením je len vakcína
 7. Štefan Vidlár: D O J E M
 8. Jozef Legény: Umierať a dať sa šklbať v Revúcej
 9. Marek Zajac: Prečo sa mnohým ľuďom nedarí nájsť si vhodného partnera
 10. Jaroslav Polaček: Napriek korone predkladáme ambiciózny a transparentný rozpočet


Už ste čítali?