Predsedníčka RVR chce zaviesť cenzúru a inkvizíciu?

Autor: Marian Vojtko | 23.5.2019 o 17:59 | (upravené 23.5.2019 o 20:30) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  332x

Otvorený list PhDr. Marte Danielovej, predsedníčke Rady pre vysielanie a retransmisiu o rozhodnutí začať správne konanie voči TV LUX

Vážená pani Danielová,

     so znepokojením som si prečítal a vypočul správu zo zasadnutia rady pod Vaším vedením dňa 22. mája 2019, kde rada rozhodla o začatí správneho konania voči TV LUX vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v spojení s § 11 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému mohlo dôjsť dňa 10. 3. 2019 odvysielaním programu Svätá omša, ktorý mohol ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta.

     Nie som síce odborník na právo, avšak vedomosti o základoch práva mám. A práve medzi tieto základy patrí aj princíp, že štátne orgány môžu konať len v medziach zákona. Ľudovo povedané: štátne orgány môžu robiť len to, čo im zákon stanovuje.
    Uvedený predpis zákona o vysielaní a retransmisii stanovuje: "Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sú povinní zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie vysielané a poskytované v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi."
    
Tými osobitnými predpismi v tomto prípade je zákon o volebnej kampani. Tento zákon spomína Radu pre vysielanie a retransmisiu jedine v § 10 ods. 5 a v § 11 ods. 5, pričom volieb prezidenta sa týka § 11. Ten dáva rade kompetenciu regulovať v čase volebnej kampane vysielanie diskusných relácií s kandidátmi na prezidenta.

     Rada však začala správne konanie voči TV LUX na základe § 11 ods. 7, ktorý znie: "Vysielanie iných programov ako programov podľa § 12 ods. 5 a programov uvedených v odsekoch 2 a 5 a vysielanie politickej reklamy uvedenej v odsekoch 1 a 4, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie osôb oprávnených voliť v prospech alebo v neprospech kandidáta na prezidenta, je zakázané."

     V samotnom znení tohto paragrafu je uvedené, že sa týka vysielania iných programov, ako tých, ktorých sa týka ods.5 - čiže programov regulovaných Radou pre vysielanie a retransmisiu. Preto mám dojem, že rada týmto rozhodnutím prekročila svoje kompetencie.
     Navyše tento paragraf vylučuje aj programy podľa § 12 ods. 5, ktorý hovorí: "Za politickú reklamu na účely tohto zákona sa nepovažuje vysielanie spravodajských programov a publicistických programov, ak sa realizujú v súlade s programovou službou."
    
Neviem, či zákon presne definuje spravodajské a publicistické programy, ale keďže v legislatíve platí zásada, že zákon sa vykladá v súlade s úmyslom zákonodarcu, som presvedčený, že do tejto kategórie "programov realizovaných v súlade s programovou službou" patrí aj pravidelné vysielanie nedeľnej svätej omše katolíckou televíziou.

     Z uvedeného som prišiel k presvedčeniu, že Rada pre vysielanie a retransmisiu prekročila svoje právomoci a koná nad rámec, ktorý jej povoľuje zákon.

     Avšak, čo vnímam ešte ako závažnejšie, než je prestúpenie zákona štátnym orgánom, sú Vaše vyjadrenia, ako predsedníčky rady, v danej záležitosti na zasadaní rady 22. mája, ktoré vo videozázname zverejnil na svojej stránke denník SME:

     "Nezľahčovala by som situáciu, že bol to živý prenos a kňaz si môže pri tom prenose povedať, čo on uzná za vhodné. Ja si myslím, že môže si povedať v kostole, čo už uzná za vhodné, ale vo verejnom priestore treba zvážiť, aký je obsah tej kázne."
     "Kňazi si musia uvedomiť, že ich priestor je v kostoloch, a nie vo verejnom priestore, v televíziách a rozhlasoch s takým dosahom a dopadom na ľudí."

     Vážená pani Danielová, ako katolícky kňaz sa musím ostro ohradiť proti týmto Vašim vyjadreniam! Veľmi silno mi pripomínajú politické výroky komunistických funkcionárov z obdobia normalizácie.
     Zabudli ste, že máme demokraciu, slobodu slova a náboženskú slobodu? A práve Vy stojíte na čele jednej z inštitúcií, ktorá ma tieto hodnoty chrániť!

    Ďalej ste povedali: "... to (kázeň) išlo do živého vysielania. Vysielateľ má mať tak nastavené mechanizmy redakčné, aby nedošlo k zneužitiu vysielacieho času a priestoru."
    
To myslíte vážne? To chcete, aby sa zase zavádzala cenzúra? Azda zasa majú vzniknúť nejaké komisie, ktorým kňaz predloží vopred na schválenie kázeň? A beda, ak sa pri jej prednese počas omše od písaného textu odchýli! Zavedieme znovu do trestného zákona paragraf: marenie štátneho dozoru nad cirkvami?
     Vašou úlohou nie je hodnotiť, ba ani komentovať kázeň na omši, hoci bola prenášaná v priamom prenose. Vašou úlohou je posúdiť, či vysielateľ neporušil zákon.
     A ten určite nemôže niesť zodpovednosť za to, čo zaznie naživo v priamom prenose.

     "Navyše tá kázeň je pripravená. To znamená, že to neodznelo spontánne, že teraz som sa niekde ocitol a budem hovoriť svoj názor."
     "Ja si myslím, že
tam prišlo k znevažovaniu ľudí... naozaj to bolo tak silné obvinenie a zásah do ľudskej dôstojnosti istých osôb..."
    
Pani predsedníčka, vy ste si asi pomýlili zasadanie rady s inkvizičným súdom! Tu ste si už nielenže pomýlili, koho má Vaša rada hodnotiť - vysielateľa, nie biskupa, ale zároveň ste sa tak osobne vyhranili, že Vaše prezentované názory vyvolávajú pochybnosť o schopnosti objektívne a nestranne viesť túto štátnu inštitúciu, ktorá má byť práve zárukou týchto kritérií pri verejnom vysielaní.
     Ak sa biskup v kázni dopustil chyby, či dokonca trestného činu, ako to naznačujete, existujú v našom štáte orgány, ktoré to môžu prešetriť. Ale vaša rada takým orgánom nie je!

     Neviem, ani ma nezaujíma, kto Vás do tejto funkcie nominoval. Ale zaujíma ma, ako túto inštitúciu vediete a kam ju smerujete. Keďže Vaše vedenie zasadania a Vaše vyjadrenia vykazujú nielen odbornú nekompetentnosť, ale aj osobnostnú nespoľahlivosť pri výkone funkcie predsedníčky takejto dôležitej inštitúcie, vyzývam Vás, aby ste prehodnotili svoje ďalšie zotrvanie v danej funkcii.

     S pozdravom

Mgr. Marian Vojtko

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Boj o moc, ambície a pomsta. Kauza STU

Čo sa to dialo na Slovenskej technickej univerzite.


Už ste čítali?