Zahmlievanie pravdy

Autor: Marian Vojtko | 21.12.2012 o 7:04 | (upravené 21.12.2012 o 8:25) Karma článku: 11,66 | Prečítané:  3579x

Pre tých, čo sa boja otvoriť chladničku a mikrovlnku, v strachu, že aj odtiaľ vyskočí Bezák, dôležité upozornenie: Neotvárajte tento článok! - Zakázané slúžiť omše? - Odvolaný exorcista? - Peniaze pre Vatikán?

Médiá a aj mysle ľudí sú zaspamované touto kauzou. Pretriasa sa všeličo, a mnohí úprimne zmýšľajúci sú z toho zmätení. Nevedia, čo si o tom myslieť. Kto má pravdu?

Je mi smutno z tohto "zápasu", z ktorého najviac profitujú (otvorení, či skrytí) nepriatelia Cirkvi.

V tejto kauze zaznelo už mnoho klamstiev a poloprávd, že sa nedá ani všetko evidovať, nieto sa k tomu vyjadriť. Aspoň na niekoľko z nich chcem poukázať.

 

Zakázané slúžiť omše?

Súkromná TV Markíza, v predtočenej "exkluzívnej" relácii Na telo, z ktorej úryvky púšťali v správach už niekoľko dní vopred, prostredníctvom podsunutia nezodpovedanej otázky moderátorky Puškárovej, pustila do sveta správu: Bezák má zakázané slúžiť omše.

Každý kňaz (a biskup) by mal denne slúžiť svätú omšu, ak mu v tom niečo nebráni. Kedysi to bola dokonca povinnosť. Omšu môže slúžiť buď súkromne, alebo verejne.

Pri súkromnom slúžení svätej omše by mal byť okrem celebrujúceho kňaza prítomný aspoň jeden veriaci (v minulosti bol podmienkou, inak kňaz nesmel celebrovať). Omšu môže slúžiť v kostole alebo kaplnke, s povolením biskupa aj v súkromí (napr. v izbe).

Verejné slávenie omše je pre pastoračné dobro veriacich - túto službu každý kňaz vykonáva pod jurisdikciou biskupa; biskup má vlastnú jurisdikciu na území svojej diecézy.

Každý kňaz je začlenený buď do diecézy - vtedy podlieha priamo pod biskupa, alebo je členom rehole - i tu pre pastoračnú službu veriacich musí mať súhlas biskupa a rešpektovať jeho pastoračné pokyny.

Ak kňaz má slúžiť verejnú omšu mimo farnosti, do ktorej je ustanovený, potrebuje k tomu súhlas farára toho miesta. Je pochopiteľné, že nemôže hocikto prísť do kostola a slúžiť tam omšu.
(Niečo iné je, keď veriaci s kňazom cestujú autobusom napr. do Fatimy, a na parkovisku počas cesty slúži kňaz omšu pre seba a svojich veriacich. I keď na nej môžu byť prítomní aj iní ľudia, ktorí sa na parkovisku zastavili, dá sa to považovať za súkromnú omšu. Veď kde by zháňal kvôli súhlasu farára územia, na ktorom sa parkovsko nachádza?)

Čo sa týka pozvania iného kňaza do farnosti ako slávnostného celebranta a kazateľa, je to plne v kompetencii farára - musí si však byť istý, že daný kňaz nemá zakázané slúžiť omše. (Čo by bolo v dôsledku cirkevného trestu, príp. rozhodnutia cirkevnej vrchnosti.)

V prípade biskupa je však situácia iná. Biskup je už "vyšší level" ako kňaz. Preto si nemôže hocikto pozvať cudzieho biskupa. Tak, ako kňaz nemôže na cudzom území slúžiť omšu bez súhlasu miestneho farára, ani biskup nemôže na cudzom území slúžiť omšu bez súhlasu miestneho biskupa.

Farár alebo biskup dá takýto súhlas vtedy, ak je presvedčený, že je to pre duchovné dobro veriacich. Ak si tým nie je istý, prípadne má obavy, že by to mohlo mať negatívne dôsledky, tak takýto súhlas nedá. To však neznamená,že tým dotyčnému zakázal slúžiť omše - môže ich slúžiť, ale tam, kde mu to prináleží, kde je jeho pôsobisko.

Mons. Bezák v relácii Na telo, na inkrimnovanú otázku, či má zakázané slúžiť omše, odpovedal tým, že mu zrušili pozvanie do Olomouca, kde mal byť slávnostným celebrantom a kazateľom. To však nebola odpoveď na položenú otázku.

Na slávnosť do Olomouca mohol kľudne prísť a slúžiť (koncelebrovať) spolu s ostatnými prítomnými biskupmi a kňazmi svätú omšu. Nikto mu to nezakázal.
Ibaže miestny biskup, ktorý ho predtým pozval, aby slávnosti predsedal a mal kázeň, usúdil, že na základe toho, čo sa udialo, to už nemusí byť pre pastoračné dobro. A preto sa rozhodol inak, na čo mal plné právo.

Prečo sa tak rozhodol? Môžeme predpokladať, že pozvanie bolo buď preto, že sa jednalo o jeho suseda v arcibiskupskom úrade (arcidiecéza olomoucká a trnavská susedia), alebo pre Bezákove osobné kvality.
Ak to bolo z toho prvého dôvodu, je úplne logické, že po odvolaní Mons. Bezáka už tento dôvod nebol aktuálny.
Ak to pozvanie bolo pre jeho osobné kvality, tie utrpeli jednak jeho rozhodnutím neposlúchnuť želanie Svätého Otca, a následná masívna kampaň na podporu Bezáka ešte k tomu urobila medvediu službu. Olomoucký arcibiskup musel pamätať i na to, aby sa mu cirkevná slávnosť nezvrhla na demonštráciu podporovateľov Bezáka.
A tak zrušenie pôvodného pozvania je celkom pochopiteľné. Pochopiť to musel aj Mons. Bezák, i keď ho to určite mrzelo. Ale žalovať sa na to zrovna v Markíze... ?

Ďalší "zákaz" mal prísť od bratislavského arcibiskupa Zvolenského, keď si Fórum života chcelo Bezáka pozvať, aby im odslúžil omšu.
V prvom rade Fórum života nie je inštitúciou kompetentnou organizovať omšu, ani si niekoho pozývať, aby im ju odslúžil. Ak chcú pri svojom zhromaždení mať svätú omšu, majú o to požiadať príslušnú duchovnú autoritu (farára, biskupa). A pri porade s ním možno navrhnúť, koho pozvať za celebranta. Takáto omša sa však nedá považovať za súkromnú.
Keďže chceli pozvať na omšu biskupa, bolo potrebné osloviť miestneho biskupa. Arcibiskup Zvolenský sa však k ich návrhu (želaniu) vyslovil, že by to nebolo vhodné. Pochopiteľne - keďže nálady okolo Bezáka sa neukľudňujú, ale naopak, vyhrocujú.
Arcibiskup Zvolenský teda nerozhodoval z toho dôvodu, že by mal niečo proti Bezákovi, ale že taká omša by bola rizikom, že sa zmení na demonštráciu - a to by určite nebolo pre duchovné dobro, lebo to nie je cieľom svätej omše.

Mons. Bezák teda nemá zakázané slúžiť omše. Môže slúžiť v Radvani, ale aj v inej farnosti Banskobystrickej diecézy, v ktorej službu prijal (a nový diecézny biskup Chovanec to potvrdil) - ak ho niektorý farár poprosí napr. o zastupovanie. (Špeciálny súhlas Mons. Chovanca by potreboval len vtedy, ak by sa malo jednať o slávnostnú biskupskú omšu.)
Ďalej môže omšu slúžiť v hociktorom ich rehoľnom kostole pre členov komunity, pretože po dohode s predstaveným sa vrátil do rehoľného spoločenstva.

 

Odvolaný exorcista?

V novembri médiami prebehla informácia, že trnavským administrátorom diecézy Mons. Oroschom bol odvolaný z funkcie exorcista františkán Leopold Jablonský, lebo sa zastal Bezáka.

Ako reakcia na toto tvrdenie oznámil hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave: "Úrad exorcistu Trnavskej arcidiecézy skončil pátrovi Jablonskému uplynutím trojročnej lehoty, na ktorú bol vymenovaný, teda ešte 7. januára 2012."

Páter Jablonský sa však rozhodol oponovať tvrdením, že arcibiskup Bezák mu ústne tento úrad predĺžil. Je veľmi pofidérne dávať ústne poverenie k takému závažnému úradu ako je služba exorcistu.
Osobne mám pocit, že ak aj bola súrna potreba potvrdiť exorcistu v úrade ústnym spôsobom, malo sa to čo najskôr dotiahnuť aj písomne. Že sa tak nestalo, je zanedbaním jednak zo strany arcibiskupa, ale aj exorcistu, že si písomné poverenie nežiadal.

Zostáva však exorcista v úrade, ak z úradu odíde biskup, ktorý ho menoval?
Priznám sa - neviem.
Keď vznikla Bratislavská arcidiecéza, exorcista predtým menovaný arcibiskupom Sokolom automaticky skončil, pretože ho nový bratislavský arcibiskup do tohto úradu nanovo nevymenoval.
Je to logické, pretože úloha exorcistu v prvom rade prináleží biskupovi. Menovanie iného kňaza za exorcistu je vlastne delegovanie časti svojej právomoci na iného. Zdá sa teda, že keď skončí ten, kto deleguje svoju právomoc, končí aj ten, ktorý ju delegovane vykonáva.
Tak je to v prípade generálneho vikára a niektorých ďalších diecéznych úradov, a malo by to zrejme byť aj v prípade exorcistu.
Lenže Kódex kanonického práva hovorí, že menovanie do úradu je platné i po tom, keď ten kto menovanie vydal, už úrad nevykonáva, pokiaľ cirkevné právo výslovne nehovorí niečo iné.
A nepodarilo sa mi nájsť, že by cirkevné právo o úrade exorcistu niečo iné hovorilo.

Avšak to neplatí v prípade pátra Jablonského.
Cirkevný zákonník totiž ďalej hovorí, že ak je menovanie len ústne, zaniká spolu s úradom toho, kto ho dal.
Čiže ak aj arcibiskup Bezák pátra Jablonského ústne týmto úradom znovu poveril, odvolaním arcibiskupa - 2. júlom zaniklo aj poverenie pre pátra Jablonského vykonávať úrad exorcistu.

Ak teda tvrdí, že bol z tohto úradu odvolaný, lebo sa Bezáka zastal, NEHOVORÍ PRAVDU!

S hrôzou sa pýtam: keďže exorcista má bojovať s diablom, ako môže s "majstrom lži" bojovať ten, kto sám nie je stotožnený s pravdou?

 

Peniaze pre Vatikán?

V diskusiách na tému "Bezák" sa s obľubou objavuje tvrdenie, že bol odvolaný preto, lebo odhalil, že Sokol posielal peniaze do Vatikánu.

Je smiešne si myslieť, že Vatikán (s jeho rozpočtom) je odkázaný na "finančné injekcie" zo živoriaceho Slovenska, ešte k tomu z diecézy, v ktorej šafáril istý pán Náhlik, až kým sa ekonomicky "neosamostatnil".

Skutočnosť je opačná. Arcibiskup Sokol neposielal poniaze zo Slovenska preč, ale práve naopak, ťahal ich sem. Využíval svoju funkciu v KBS - ako biskup pre zahraničných Slovákov. Vždy keď išiel na návštevu USA alebo Kanady, vrátil sa s milodarmi od tamojších Slovákov.

Omnoho závažnejšie obvinenie však zaznelo z úst Štefana Hríba vo filme "Arcibiskup s ľudskou tvárou": bývalá Bratislavsko-trnavská arcidiecéza vraj mala slúžiť ako pračka špinavých peňazí pre Vatikán.

Síce nepravidelne, ale s obľubou som pozeral Hríbovu lampu. Ale toto by som od neho nečakal! Veľmi som sa v ňom sklamal. Ak má pre takéto tvrdenie dôkazy, mal ich už poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní.
Ak pre to tvrdenie dôkazy nemá, jeho výrok spĺňa skutkovú podstatu trestného činu ohovárania.

Určite si ešte spomeniete, ako boli médiá plné správ o tom, ako Taliansko zmrazilo Vatikánu účty v bankách pre podozrivé vklady. O podozrení z prania špinavých peňazí "Vatikánskou bankou" sa toho popísalo mnoho... Všetky vyšetrovania však skončili negatívne - o tom sa už akosi nepísalo. Nič nekalé sa nepotvrdilo. (Ani z Afriky, ani z Južnej Ameriky, ba dokonca ani z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy sa žiadne preprané peniaze neobjavili.)
Navyše po nutných opatreniach na zabránenie podozrivých transakcií sa v medzinárodnom hodnotení Vatikán dostal na lepšiu pozíciu ako Veľká Británia, či Japonsko.

 

 

Priklad troch nepravdivých tvrdení, akých je kauza "Bezák" plná. Otázka je: komu osožia?
Arcibiskupovi Bezákovi určite nie.

Modlime sa za ukľudnenie emócií a celej situácie, lebo len potom možno záležitosť Mons. Bezáka doriešiť pre dobro Cirkvi i jeho osobné.

Okrem modlitby môžete svoju podporu vyjadriť aj tu: Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej Cirkvi v súvislosti s odvolaním trnavského arcibiskupa Mons. Bezáka

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne.

DOMOV

Slovensku hrozí, že príde o desiatky miliónov eur

Peniaze z Únie Slovensko zrejme nestihne odčerpať do konca roka.

ŠPORT

Sagana možno čaká deň, keď nezaprší

Aký je nórsky Bergen, mesto, v ktorom bude cyklista bojovať o titul.


Už ste čítali?