Posledná večera

Autor: Marian Vojtko | 21.4.2011 o 18:00 | (upravené 12.5.2011 o 7:03) Karma článku: 4,62 | Prečítané:  3166x

Správu o Poslednej večeri Ježiša s apoštolmi nájdeme vo všetkých štyroch evanjeliách. Podanie v Matúšovom a Markovom evanjeliu je takmer identické. Lukáš uvádza o niečo viac tém pri Ježišových slovách a má trochu inú chronológiu udalostí. Jánovo evanjelium sa celkovo najviac odlišuje. Tak je to i pri správe o Poslednej večeri, ktorá tvorí dominantnú časť celého Jánovho evanjelia. Napriek odlišnostiam v podaní, dá sa z týchto správ zostaviť spoločný pohľad na priebeh večere:

Keď sa zvečerilo, prišiel Ježiš s apoštolmi a zasadoli za stôl.

Evanjelista Ján píše: Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev a vzal si plátennú zásteru. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou.
jesus2.jpgTak prišiel k Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“
Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“
Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“
Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“
Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!“
Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“

Umývanie malo u Židov obradný význam očisťovania. Bola to úloha sluhu, ale Ježiš takto naznačil, že prišiel slúžiť:
„Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: Učiteľ a Pane a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“

Lukáš uvádza, že medzi nimi vznikol spor, kto je z nich asi najväčší. Ježiš im povedal: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.“

Veľkonočná večera bola popretkávaná rôznymi obradmi, chválospevmi, čítaním zo Starého Zákona a modlitbami. I samotné jedenie baránka bolo obradom, rovnako ako niekoľko ráz počas večere kolovanie kalicha s vínom.

Ako jedli, Ježiš im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.“

Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.

Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. Hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“

Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.
Začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“

jesus1.jpg

Ján bol najbližšie pri Ježišovi. Peter mu naznačil, aby sa opýtal, o kom to hovorí.
On sa naklonil k Ježišovi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi.judas2.jpg
Aj Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

Keď Judáš videl, že jeho úmysel nezostal pred Ježišom skrytý, začal byť nervózny. Ján píše, že do neho vošiel satan.
Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“
Ostatní nerozumeli, prečo mu to povedal. Niektorí si mysleli, že ho posiela ešte niečo kúpiť alebo dať niečo chudobným (keďže mal spoločné peniaze).
Vlastne sa tým ani veľmi nezaoberali – hlavne že sa uspokojili, že nebili označení za zradcu.
Ján na záver tejto epizódy dodáva:
Judáš vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.
Zmienka o noci sa zdá byť zbytočná, veď je to jasné, keď večera začínala po zotmení.
Ján však píše o noci, ktorá vládla v Judášovej duši.


Rituály veľkonočnej večere pokračovali ďalej. Ježiš ich zrazu narušil, keď urobil niečo, čo do týchto obradov nepatrilo:
Vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. “

jesus3.JPG


Potom im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley.“ Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem.“
Ježiš mu povedal: „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ On mu povedal: „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia, aj život položím za teba.“
Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“
Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci.

Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie.“ On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: Započítali ho medzi zločincov. Lebo sa spĺňa o mne všetko.“
sword.jpgOni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“

Ako sa ukázalo, apoštoli si boli vedomí toho, čo Ježiš hovoril, že ho odsúdia. Preto sa vyzbrojili na obranu. Keď teraz Ježiš hovoril o tom, že si majú zabezpečiť meč, tak sa hneď pochválili, akí boli predvídaví!

Keď Ježiš videl, že vôbec nepochopili, že to myslel obrazne, povedal: „Stačí.“

Táto tento rozhovor o Petrovom zapretí sa možno udial až po večeri, keď odchádzali nocovať na Olivovú horu. Tak to píšu Matúš a Marek, kým Lukáš a Ján to uvádzajú počas večere.


Evanjelista Ján venuje veľkú časť svojho evanjelia práve Poslednej večeri, pričom podrobne zaznamenáva Ježišove rozlúčkové slová apoštolom:
zaznelo nové prikázanie lásky, o jeho odchode k Otcovi, prísľub Ducha Svätého, i o ovocí, ktoré majú učeníci prinášať a prenasledovaní, ktoré ich čaká.
V závere zaznela modlitba, v ktorej sa Ježiš modlí ako veľkňaz za ľud. Prosí Otca za seba, za apoštolov a za celú cirkev.

Večeru zakončili chválospevom a pobrali sa nocovať na úpätie Olivovej hory, na pozemok zvaný Getsemany.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?